Ochrana osobních údajů

klubu La Grace, z.s.
 
se sídlem Puklicova 981/11, České Budějovice 3, 370 04
identifikační číslo: 26573873
zapsaného v rejstříku spolků, který je veden u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou L4901
 
 
Pokud jste členem klubu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).
 
Správce
 
Jsme klub La Grace, z.s. IČ 26573873, se sídlem Puklicova 981/11, České Budějovice 3, 370 04, zapsaný pod spisovou značkou L4901 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen klub), který provozuje webovou stránku www.klublagrace.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.
 
Kontaktní údaje
 
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: vybor@klublagrace.cz.
 
Prohlašujeme
 
Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
 
budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR
 
Rozsah osobních údajů a účely zpracování
 
Zpracováváme osobní údaje, které jste nám svěřili při registraci, tedy:
 
● Jméno a příjmení
● adresu
● e-mail
● telefonní číslo
 
a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
 
● evidence členů klubu (Jméno a adresa)
● zasílání novinek a informací o dění v klubu (e-mail/adresa)
● zasílání dárků členům klubu (adresa)
● kontaktování v případě bližší spolupráce na klubových akcích (telefonní číslo)
 
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu platnosti Vašeho členství, která podléhá platným stanovám klubu.
 
Cookies
 
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu můžeme nabídnout kvalitnější obsah webu.
 
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.
 
Zabezpečení a ochrana osobních údajů
 
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.
 
Předání osobních údajů třetím osobám
 
K vašim osobním údajům mají přístup členové výboru klubu a administrátor webu.
 
Předávání dat mimo Evropskou unii
 
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
 
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
 
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: vybor@klublagrace.cz.
 
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
 
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. vymazáním telefonního čísla zajistíte, že Vás nebudeme nikdy kontaktovat telefonicky)
 
Právo na přenositelnost
 
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 60 dní.
 
Právo na výmaz (být zapomenut)
 
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Vaše údaje vymažeme, pokud se rozhodnete ukončit své členství v klubu, na což máte podle stanov právo. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
 
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
 
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli a něco udělat a případné pochybení napravit.
 
Odhlášení ze zasílání novinek
 
E-maily s informacemi pro členy klubu Vám zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu poskytnout informace členům klubu.
 
Ukončit odběr našich e-mailů můžete zasláním mailu s předmětem "neposílat" na adresu vybor@klublagrace.cz.
 
Mlčenlivost
 
Dovolujeme si Vás ujistit, že členové výboru a administrátoři webu kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018