Kdo jsme

Založení klubu

Klub La Grace sdružuje lidi se vztahem k moři, lodím, námořní historii a všemu, co k tomu patří. Byl založen v roce 2008 Josefem Dvorským, Monikou Dvorskou, Petrem Tannerem a Danem Roseckým jako nezisková organizace, která byla založena, aby podpořila projekt stavby plachetnice La Grace. Tato podpora spočívala zejména v organizaci lidí nejrůznějších profesí převážně z České republiky. Projekt stavby bezmála třicetimetrové plachetnice v egyptské loděnici nedaleko Suezu zaujal celou řadu dobrovolníků natolik, že se rozhodli přiložit ruku k dílu buď přímo v Suezu nebo ve Valašském Meziříčí, kde v truhlářské dílně Viléma Pavlicy vznikala kompletní lodní výstroj od paluby nahoru (tzv. takeláž). Tito lidé přispěli nemalou měrou ke slavnostnímu spuštění plachetnice La Grace na vodu po necelých dvou letech stavby. Také díky nim započala La Grace dne 5. 12. 2010 brázdit pod velením Josefa Dvorského vody nejrůznějších moří a oceánů (reportáž Objektivu).

Práce na lodi

Současnost

V současné době je klub La Grace zcela jedinečnou organizací, která pomáhá s údržbou lodi La Grace a pořádá pro své členy klubové plavby. Podobně jako během stavby mají jeho členové možnost plavit se na La Grace jeden den zdarma za každý den, který odpracují při předem ohlášené údržbě nebo při opravách lodi.

Budoucnost

Přestože naše země leží v srdci Evropy a od nejbližšího mořského pobřeží nás dělí cca 300km pevniny, máme k moři blízko jako jachtaři, cestovatelé, námořníci nebo prostě jen dobrodruzi, kteří chtějí poznat svět z paluby plachetnice. Klub La Grace si klade za cíl udržovat povědomí o námořnickém řemesle, jeho historii a hrdých tradicích.