Loď La Grace se představuje

Jméno a trocha historie

La Grace levobok

La Grace je replika brigy z 18. století. Toto jméno (které volně přeloženo znamená "Půvabná") na svých obchodních i objevných cestách kolem Evropy, Ameriky, po ostrovech Karibského moře i přes Atlantický oceán původně nesla loď Augustina Heřmana. La Grace byla vůbec nejznámější korzárská loď za raných dnů Ameriky. Každý rok vyplouvala do Karibiku a zde s guvernérovým povolením přepadala nepřátelské koráby. Pověstné je její vítězství nad dvěma španělskými barky naloženými cukrem, tabákem a vínem u pobřeží Guatemaly. Dnešní replika slouží výhradně pro výuku starého námořnického řemesla, tedy jako školní loď.

Stavba

Součastná La Grace byla spuštěna na vodu v roce 2010 v loděnici nedaleko egyptského Suezu. Její konstrukce navazuje na plány, které v roce 1768 v knize Architectura navalis mercatoria vydal švédský admirál Fredrik Henrik af Chapman. Původní plány byly nejprve digitalizovány a do konstrukce byla přidána další žebra, aby pevnost trupu odpovídala soudobým požadavkům. Podle takto upravených plánů byla v Egyptě v roce 2008 zahájena hrubá stavba trupu.

Hrubá stavba trupu

 

Součastně započala v České republice za pomoci mnoha dobrovolníků vznikat lodní výstroj. Šlo především o ráhna, čnělky, kladky a další nezbytné součásti potřebné k upevnění a ovládání plachet, ale vzniklo zde mimo jiné také kormidelní kolo. Tyto díly byly do egypta dopraveny v kontejneru a po dokončení stavby trupu včetně vnitřních interiérů byla v Egyptě loď vystrojena k první plavbě.

Vybavení

Přestože je La Grace zvenčí konstruována jako historická plachetnice, v podpalubí nepřepravuje uloupené zboží a její vnitřní vybavení je podobné jako na soudobých charterových plachetnicích. Zásoba pitné vody je uložena v několika nezávislých nerezových nádržích a pro manévrování v soudobých rušných přístavech je loď vybavena dieselovým motorem a moderními navigačními technologiemi.

Plavba jako v 18. století

Plachty ovšem nejsou na ozdobu, ale zajišťují pohon celé lodi. K ovládání plachet slouží mnoho kilometrů důmyslného systému lan. Tento systém vychází z praxe běžné v 18. století a umožňuje tak členům posádky zažít autentickou plavbu na historické plachetnici.


Základní technická data

Délka trupu: 23,8m
Délka včetně čelení čnělky: 32,3m
Šířka: 6,06m
Ponor: 2,8m
Výtlak: 125t
Plocha plachet: 364m2
Výška stěžňů nad hladinou: 25m
Motor: MAN D 2866 TE, 375 HP
Nádrže na naftu: 4t
Nádrže na vodu: 6t
Max. posádka: 37 mužů
Volací znak: OL5614
MMSI: 270467000